Projekt

POŘÍZENÍ ELEKTROMOBILU

k podnikatelským účelům společnosti KODED STAV s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií.

Název programu

Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost program podpory NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE – Elektromobilita

Název Projektu

Pořízení elektromobilu k podnikatelským účelům společnosti KODED STAV s.r.o.

Jméno žadatele (příjemce dotace)

KODED STAV s.r.o., IČ 27926036

Termín realizace:

Datum zahájení projektu: 24.1.2020
Datum ukončení projektu: 28.6.2021 (předpokládané)

Způsobilé výdaje

1.178.678,00Kč

Dotace

353.603,40Kč

Popis projektu

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem tohoto projektu je prostřednictvím pořízení elektromobilu snížit provozní náklady na dopravu a zároveň snížit uhlíkovou stopu společnosti.

Anotace projektu

Předložený projekt počítá s pořízením 1 elektromobilu typu BEV – battery electric vehicle (bateriové
elektrické vozidlo) střední třídy. V rámci realizace projektu nebude pořízená nabíjecí stanice a nedojde k vyřazení automobilu s konvenčním zdrojem. Společnost KODED STAV s.r.o. chce být vnímána jako sociálně odpovědná společnost, která následuje nejnovější trendy ekologicky šetrného provozu.

Cíl Projektu

Cílem projektu je pořízení elektromobilu za účelem zahájení přechodu společnosti KODED STAV s.r.o. k
nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Důsledkem realizace projektu bude významná úspora emisí CO2 a nákladů na provoz automobilu, který žadatel nezbytně potřebuje pro výkon své podnikatelské činnosti. Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu.

Nabízíme vyřízení podkladů a žádostí o dotace v rámci programů Nová zelená Úsporám a Dešťovka.

Zpráva o udržitelnosti

K pořízení elektromobilu nás vedly neustále se zvyšující náklady na provoz vozidla se spalovacím motorem, zájem o nové trendy a technologie, snaha ukázat našim zákazníkům, že nám pojmy ekologie a udržitelný rozvoj nejsou lhostejné a chceme přispět ke zlepšení prostředí, ve kterém žijeme a podnikáme.  Další motivací na pořízení byly úspory na daních a poplatcích při provozu (parkovné, silniční daň, dálniční poplatky atp.) a pozitivní zkušenosti několika z našich obchodních partnerů s provozem elektromobilu.  Když jsme se dozvěděli o možnosti získání dotace z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, bylo rozhodnuto o jeho pořízení.

Vzhledem k administrativní náročnosti vyřízení dotace, jsme se museli obrátit na specializovanou agenturu, která nás procesem získání dotace provedla. 

Při výběru automobilu byly hlavními rozhodujícími kritérii cena a dojez.  A postupem času se při vyhodnocování dostupnosti vozidel na českém trhu ukázalo, že další a v podstatě zásadní kritérium bude termín dodání vozu, neboť získání dotace bylo podmíněno nejzazším termínem, kdy musí být vůz zařazen do majetku společnosti.   Toto vnímáme jako zásadní komplikaci, kdy požadavky dotačních titulů nereflektují stav na trhu a kapacity výrobců.

A právě požadovaný termín dodání vozu limitoval i možnosti individualizace výbavy vozu.  Nemohli jsme například vybrat barvu vozu, barvu potahů, nemohli jsme si doobjednat některé komfortní prvky. 

Po několika měsících nervozity, zda nám vůz bude dodán včas, opakovaných telefonátů s prodejcem, zda slíbený termín opravdu platí, zda vůz bude i včas přihlášen jsme se dočkali a cca 5dní před vypršením termínu dotace jsme si vůz odvezli z autosalonu.

Po více než roce zkušeností s provozem můžeme bilancovat.

Jako výhody vnímáme levnější provoz a náklady na servis.  Firma má zakázky zejména v hlavním městě a nezanedbatelnou částku za provoz vozidla byly poplatky za parkování.  To u elektromobilu díky osvobození od platby za parkování odpadá.  Servisní náklady jsou taktéž nižší, není potřeba měnit olej, pozorujeme i nižší opotřebení brzd, neboť při brždění využíváme možnost rekuperace.  V neposlední řadě je vhodné zmínit i osvobození od dálničního poplatku.

Vůz nabíjíme v areálu firmy s využitím výhodnějšího tarifu na odběr elektrické energie, v budoucnu zvažujeme možnost instalace fotovoltaiky na střechu pro další zlevnění provozu. Využíváme také možnost nabíjení zdarma na jedné veřejné nabíjecí stanici, která je nedaleko bydliště řidiče a různé zvýhodněné podmínky u nabíjecích stanic.  Zdražení dodávek elektrické energie v posledním roce se samozřejmě projevilo i v nárustu nákladů na provoz, ale u vozidel se spalovacími motory k nárůstu došlo také.  Nicméně při započtení úspory za parkovné, to vychází mírně výhodněji.

Jako limitující faktory při využívání elektromobilu považujeme dojezd na jedno nabití a dobu nabíjení.  Při jízdách po městě nás dojezd v podstatě nelimituje, avšak k cestám na obchodní schůzky, které se konají více jak 100km od sídla firmy však stále využíváme vůz se spalovacím motorem.  Elektromobilem by to znamenalo hledání dobíjení v cílové destinaci, což znamená vyjíždět o poznání dříve a nejistotu, zda bude volné dobíjecí místo nebo otázku, jak se z dobíjecího místa dostat na místo schůzky.   Při provozu nás omezuje i doba dobíjení.

V chladných dnech při jízdách po městě, kdy auto chvíli jede, chvíli je zaparkované a interiér vychladne, je znatelná i spotřeba na vytápění vozu, tedy kratší dojezd.

Celkově vzato, bez dotací a různých zvýhodnění by pořízení elektromobilu bylo nerentabilní.  Na cesty v rámci hlavního města je elektromobil ideální a pro nás výhodnější než srovnatelný vůz se spalovacím motorem.