Projekt

POŘÍZENÍ ELEKTROMOBILU

k podnikatelským účelům společnosti KODED STAV s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií.

Název programu

Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost program podpory NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE – Elektromobilita

Název Projektu

Pořízení elektromobilu k podnikatelským účelům společnosti KODED STAV s.r.o.

Jméno žadatele (příjemce dotace)

KODED STAV s.r.o., IČ 27926036

Termín realizace:

Datum zahájení projektu: 24.1.2020
Datum ukončení projektu: 28.6.2021 (předpokládané)

Způsobilé výdaje

1.178.678,00Kč

Dotace

353.603,40Kč

Popis projektu

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem tohoto projektu je prostřednictvím pořízení elektromobilu snížit provozní náklady na dopravu a zároveň snížit uhlíkovou stopu společnosti.

Anotace projektu

Předložený projekt počítá s pořízením 1 elektromobilu typu BEV – battery electric vehicle (bateriové
elektrické vozidlo) střední třídy. V rámci realizace projektu nebude pořízená nabíjecí stanice a nedojde k vyřazení automobilu s konvenčním zdrojem. Společnost KODED STAV s.r.o. chce být vnímána jako sociálně odpovědná společnost, která následuje nejnovější trendy ekologicky šetrného provozu.

Cíl Projektu

Cílem projektu je pořízení elektromobilu za účelem zahájení přechodu společnosti KODED STAV s.r.o. k
nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Důsledkem realizace projektu bude významná úspora emisí CO2 a nákladů na provoz automobilu, který žadatel nezbytně potřebuje pro výkon své podnikatelské činnosti. Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu.

Nabízíme vyřízení podkladů a žádostí o dotace v rámci programů Nová zelená Úsporám a Dešťovka.